Godt at vide

UDVALGTE SATSER OG BELØBSGRÆNSER 2013-2014

Satser og beløbsgrænser 2013 2014
Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.
Personfradrag (fyldt 18 år) 42.000 kr. 42.800 kr.
Personfradrag (under 18 år)  31.500 kr.  32.100 kr.
Bundskat  5,83 pct.  6,83 pct.
Sundhedsbidrag  6 pct.  5 pct.
Topskat  15 pct.  15 pct.
Bundfradrag for topskat (efter AM-bidrag er trukket)  421.000 kr.  449.100 kr.
Beskæftigelsesfradrag  6,95 pct.  7,25 pct.
Maksimalt beskæftigelsesfradrag  22.300 kr.  23.800 kr.
Maksimalt tillæg beskæftigelsesfradrag – enlige forsørgere  -  8.600 kr.
Værdi af fri bil  25/20 pct.  25/20 pct.
Skattepligtigt beløb – fri telefon  2.500 kr.  2.600 kr.
Bagatelgrænse for visse personalegoder  5.500 kr.  5.600 kr.
Maksimumsgrænse for fradrag for kapitalpension  Intet fradrag  Intet fradrag
Maksimumsgrænse for indskud på ratepension og ophørende livrenter  50.000 kr.  50.900 kr.
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag  5.500 kr.  5.600 kr.
Fagligt kontingent (højst) 3.000 kr. 3.000 kr.
Ejendomsværdiskat – ejendomsværdi <3.040.000 kr.  1 pct.  1 pct.
Ejendomsværdiskat - ejendomsværdi >3.040.000 kr.  3 pct.  3 pct.
Julegaver fra arbejdsgiver – skattefri  700 kr.  800 kr.
Befordringsfradrag hjem – arbejde    
0 – 24 km  Intet fradrag  Intet fradrag
25 – 120 km  2,13 kr./km  2,10 kr./km
Over 120 km  1,07 kr./km  1,05 kr./km
Visse udkantskommuner, over 120 km  2,13 kr./km  2,10 kr./km
Indtægtsgrænse for ekstra befordringsfradrag  248.700 kr.  253.200 kr.
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse    
Kørsel indtil 20.000 km/år  3,82 kr./km  3,73 kr./km
Kørsel over 20.000 km/år  2,13 kr./km  2,10 kr./km
Rejsegodtgørelse     
Logi pr. døgn: Faktiske dokumenterede udgifter, eller  195 kr.  199 kr.
Kost og småfornødenheder pr. døgn: Faktiske dokumenterede udgifter, eller  455 kr.  464 kr.
Godtgørelse af småfornødenheder  114 kr.  116 kr.
Tillæg til rejsegodtgørelsessats  142 kr.  145 kr.
Loft over rejsefradrag (fradrag for kost og logi på rejse)  25.000 kr.  25.500 kr.
Øvrige satser
Håndværkerfradrag – helårsboliger og fritidsboliger  15.000 kr. 15.000 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfrie gaver til nærtbeslægtede  58.700 kr.  59.800 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfrie gaver til svigerbørn  20.500 kr.  20.900 kr.
Maksimalt fradrag for gaver til velgørende foreninger mv.  14.500 kr.  14.800 kr.
Beløbsgrænse for straksafskrivning af småaktiver og restsaldo  12.300 kr.  12.600 kr.
Indregningsgrænse for restskat  18.300 kr.  18.700 kr.